Priemyselná automatizácia

Montážne stanice

Cieľom výroby montážnych staníc je navrhnúť riešenie pre zefektívnenie procesu montáže výrobku a zhotoviť dobre fungujúci celok. 

Strihacie stanice

Pri strihacích staniciach je potrebné testovať kvalitu strihu. K dispozícii máme množstvo prevedení a veľkostí strižných nožníc, ktorými vieme otestovať strih.  Následne vieme zaslať testovanú vzorku zákazníkovi na posúdenie a odsúhlasenie kvality strihu. Dobre navrhnutá konštrukcia stanice so správne umiestneným fixácie dielu je predpokladom dosiahnutia požadovanej kvality.

Kontrolné prípravky

Kontrolné prípravky vyžadujú správny výber detekčných snímačov k jednotlivým pozíciám. Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi senzoriky a neustále sa zaujímame o novinky v tejto oblasti. Kvalita na výstupe je dôležitá pre našich zákazníkov a rovnako aj pre nás.

Výroba dielov na mieru

Disponujeme strojným vybavením, ktoré je prispôsobené na výrobu dielov na mieru. K všetkým vyrobeným dielom máme zálohovaný program pre prípad výroby náhradného dielu do vášho zariadenia. Stroje sú vybavené dotykovou obrázkovou sondou, laserovým zameriavaním nástrojov a riadiacim softvérom Heidenhain iTNC 530 a Heidenhain TNC 640.